Toyoka-shi events

Today

12:00 - 16:00
ガイドウォーク(12月)
Music

ガイドウォーク(12月)

Saturday 13:45 (16 December)
兵庫県立コウノトリの郷公園 Hyogo Park of the Oriental White Stork, Toyoka-shi

December

第7回体験活動「コウノトリの巣作り体験」
Music

第7回体験活動「コウノトリの巣作り体験」

Saturday 13:00 (23 December)
兵庫県立コウノトリの郷公園 Hyogo Park of the Oriental White Stork, Toyoka-shi

冬のオープンキャンパス
Music

冬のオープンキャンパス

Sunday 13:45 (24 December)
兵庫県立コウノトリの郷公園 Hyogo Park of the Oriental White Stork, Toyoka-shi

January 2018

ガイドウォーク(1月)
Music

ガイドウォーク(1月)

Saturday 13:45 (06 January)
兵庫県立コウノトリの郷公園 Hyogo Park of the Oriental White Stork, Toyoka-shi

ガイドウォーク(1月)
Music

ガイドウォーク(1月)

Saturday 13:45 (20 January)
兵庫県立コウノトリの郷公園 Hyogo Park of the Oriental White Stork, Toyoka-shi