Nagoya-shi events / Community

Today

20:00 - 00:00
『 Fashion Jupiter 』
Community

『 Fashion Jupiter 』

Thursday 21:00 (14 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

This Weekend Nagoya-shi

『 Future VENUS 』
Community

『 Future VENUS 』

Friday 20:00 (15 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Saturday Night Galaxxy 』
Community

『 Saturday Night Galaxxy 』

Saturday 20:00 (16 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

December

『 MOON BASS 』
Community

『 MOON BASS 』

Monday 21:00 (18 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Tunes from Mars 』
Community

『 Tunes from Mars 』

Tuesday 21:00 (19 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Fashion Jupiter 』
Community

『 Fashion Jupiter 』

Thursday 21:00 (21 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Future VENUS 』
Community

『 Future VENUS 』

Friday 20:00 (22 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

サンタラン名古屋2017
Community

サンタラン名古屋2017

Saturday 11:30 (23 December)
名城公園tonarino(トナリノ), Nagoya-shi

『 Saturday Night Galaxxy 』
Community

『 Saturday Night Galaxxy 』

Saturday 20:00 (23 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 MOON BASS 』
Community

『 MOON BASS 』

Monday 21:00 (25 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Tunes from Mars 』
Community

『 Tunes from Mars 』

Tuesday 21:00 (26 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Fashion Jupiter 』
Community

『 Fashion Jupiter 』

Thursday 21:00 (28 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Future VENUS 』
Community

『 Future VENUS 』

Friday 20:00 (29 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi

『 Saturday Night Galaxxy 』
Community

『 Saturday Night Galaxxy 』

Saturday 20:00 (30 December)
ORCA Nagoya, Nagoya-shi