Kyoto-shi events / Festival

Today

08:00 - 12:00
Handshake Event 19th 'Itsuka Dekiru Kara Kyou Dekiru' at Kyoto Pulse Plaza
Festival

Handshake Event 19th "Itsuka Dekiru Kara Kyou Dekiru" at Kyoto Pulse Plaza

Wednesday 11:00 (21 March)
京都パルスプラザ, Kyoto-shi

March

Monohanako at Kyoto Yamahon
Festival

Monohanako at Kyoto Yamahon

Friday 10:00 (30 March)
Utsuwa Kyoto Yamahon, Kyoto-shi